BCI 601 - Kemik İletimli İmplant

BCI, BONEBRIDGE sisteminin implante edilen kısmıdır ve şu parçalardan oluşur:

  • bir iç coil
  • SAMBA ses işlemcisini implantın üzerinde tutmaya yarayan bir mıknatıs
  • SAMBA ses işlemcisinin sinyalini dönüştürmek için bir demodülatör
  • kafatasında titreşim yaratarak sesi ileten bir Kemik İletimli Titreşim Yayan Aktarıcı (BC-FMT)

Kemik İletimli İmplant ile Nasıl Duyabiliyorum?

İşitme algısı iki yolla gerçekleşir. Genellikle, havadaki ses dalgaları kulak zarına kulak yoluyla ulaşıp zarı titreştirir. Orta kulak kemikçikleri bu titreşimleri iç kulağa ve kokleaya iletir. İşitme kaybı olmayan kişilerde sesin neredeyse tamamı bu şekilde işlemlenir ve buna hava yolu iletimi denir.

Ancak kafatasının da ses dalgalarını kokleaya iletme işlevi vardır. BONEBRIDGE de kemik iletimi adı verilen bu işlevden faydalanır. Kemik iletimli implant (BCI 601) derinin altında doğrudan kafatasının üzerine sabitlenir ve kafatasını titreştirir. BONEBRIDGE ile doğal ses dalgaları amplifiye edilir ve daha çok akustik bilgi kokleaya ulaşır.

İmplantasyon

BONEBRIDGE ameliyatı yaklaşık bir saat sürer. Bu süre içinde kemik iletimli implant kulağın arkasında, derinin altına implante edilir. Ameliyat genel ya da lokal anestezi altında gerçekleştirilir. İki ya da dört hafta sonra dikiş yerleri iyileştiğinde, dış parça olan SAMBA ses işlemcisinin takılmasıyla implant aktif hale getirilir. İmplant tamamen derinin altında olduğundan, dışarıdan görünmez ve komplikasyon oranı çok düşüktür.

BONEBRIDGE ile ilgili daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: 444 47 74 office@meders.com.tr